Vila Marina Slatine Ciovo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TROGIR
Trogir from air Kamerlengo view Trogir
Trogir panorama
View from Kamerlengo
Trogir

Samo 9 km od vile Marine, nalazi se Trogir, grad spomenik, jedna svjetska kulturna znamenitost pod zaštitom UNESCO-a.

Trogir leži na otočiću, s jedne strane spojen s kopnom, a s druge strane s otokom Čiovom.

Grad je nastao u 3.st.p. Krista za vrijeme Grka koji su došli iz Sirakuze, nakon čega su se odselili na Issa (današnji Vis), ponijevši ime Tragurion (kozji otok). Trogir je najstariji grad na dalmatinskoj obali.

Na jugoistočnom dijelu rive nalazi se Dominikanski samostan iz 14. st.
Town Loggia Old town Trogir Riva
Town Loggia

Stone arch

Trogir Riva

Tu je i samostan sv. Nikole s muzejom koji su u 11.st. osnovali benediktinci u kojem danas borave časne sestre. Šetnjom kroz stari dio grada, kroz uske kalete, možete vidjeti mnoštvo ornamenata i umjetnina:
Katedrala sv. Ivana sa Lapidarijem i crkvenim starinama, gradska vijećnica, gradski toranj i lođa, predromanička starohrvatska bazilika sv.Barbare, palača Ćipiko, palača obitelji Garanjin (danas Gradski muzej) i najpoznatiji dalmatinski spomen graditeljstva – portal na katedrali sv. Lovre, rad svjetski poznatog majstora Radovana iz 13.st. i dr.

Trogir je zanimljiv i za za mlade ljude jer ima bezbroj barova, kafića, restorana u starom dijelu grada i u okolini.